Tarım Sigortası

 

  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Hayvan Hayat Sigortası
  • Kümes Sigortası
  • Sera Sigortası
  • Su Ürünleri Sigortası

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” doğrultusunda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kurulmuştur. Şirketimiz, bu havuza üye olup havuz tarafından tüm teknik, hasar ve reasürans işlemlerinin yürütüldüğü “Devlet Destekli Tarım Sigortaları”nı yürürlüğe girdiği 01.06.2006 tarihinden itibaren tanzim etmeye başlamıştır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında şu branşlar yer almaktadır:

  • Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası,
  • Devlet Destekli Sera Sigortası,
  • Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası,
  • Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası,
  • Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası.